Whiskas

KLIJENT: Mars

GODINA: 2016.

DIZAJN: Jelena Babić Đorđević

VOĐA TIMA: Sara Jović

Category

adaptacija za lokalno tržište, BTL, grafički dizajn