Predrag Krsmanović

Prepress Specialist

Prepress specijalista sa radnim iskustvom od 18 godina. Radio je u novinskim redakcijama OK Magazina i Audiofona, grafičkom studiju Grafodrom, izdavačkoj kući „Zadužbina Andrejević“, a IMAGEteam-u se pridružio 2004. godine. Predrag je stručnjak za prelom knjige, izradu fajlova za flekso štampu, kontrolu štampe itd.

E-mail: predrag.krsmanovic@imageteam.rs